Kunstforeningen Vordingborg

Velkommen ForeningsNyt Indmeldelse Arrangementer Persondata Kontakt Login
Kunstforeningen Vordingborg
Kære medlemmer

Vi har lavet en lille kunstquiz til jer for dog at vise jer lidt kunst i denne mærkelige tid. hvor vi er afskåret fra at lave udstillinger.

I starter med at vælge serie, for vi planlægger flere serier, selvom vi pt. kun har lagt to ind.(I får besked pr. mail, når næste serie er indlagt)

Når I nu trykker på [Start quizzen] så får I første spørgsmål.

Spørgsmålet med ledsagende billede vises. Kan I ikke svare umiddelbart er der hjælp at hente. Så tryk på hjælp. Hvis der er tale om et udsnit af et billede, så vises lidt mere af billedet og så fremdeles.

Er der ikke tale om et udsnit vises en hjælpetekst nederst i billedet.

Når der ikke er mere hjælp at få, må I svare ved at trykke på en af de tre svarmuligheder der er vist.

I får så at vide om I ramte rigtigt eller, hvis I ikke ramte rigtigt, det rette svar.

Tryk herefter på knappen [Næste spørgsmål]

Et rigtigt svar giver 5 points, men hver gang du bruger hjælp trækkes 1 point fra. Forkert svar giver ikke points.


Vælg serie: